Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Antallet af EU-borgere på dansk SU syvdoblet på to år

26. marts 2015 09:44
137 0

Hvis du kommer til Danmark med det primære formål at studere og samtidig arbejder et bestemt antal timer ved siden af, er du som EU-borger eller EØS-borger berettiget til at få dansk SU.

Det slog en EU-domstol fast i 2013, og det har siden fået antallet af udlændinge i det danske SU-system til at stige eksplosivt.

Især borgere fra østeuropæiske lande er kommet til Danmark for at studere og arbejde og modtager derfor SU.

Nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som DR Nyheder er kommet i besiddelse af, viser, at antallet af udlændinge på SU er steget til mere end det syvdobbelte. Fra 546, der modtog SU i januar 2013, til 3.945 i januar 2015.

I aftalen om en SU-reform fra 2013, som alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten står bag, har man indarbejdet et skøn for merudgifter til SU på 200 millioner kroner efter skat.

Det svarer til, at man på finansloven bevilger cirka 390 millioner kroner til udlændinge på SU.

I aftalen er man blandt andet blevet enige om at følge udviklingen og indføre et skærpet administrativt krav.

Rumænien og Litauen er klart de to lande med flest borgere på dansk SU. I løbet af 2014 har 998 rumænere og 698 litauere på et eller andet tidspunkt modtaget uddannelsesstøtte.

Til sammenligning er vores nordiske naboer slet ikke i nærheden af de tal. Kun 178 svenskere og 52 nordmænd har på et givent tidspunkt i samme periode været en del af SU-systemet.

Andre højdespringere på listen er Bulgarien, Ungarn, Tyskland, Polen og Letland.

I alt har 5.357 forskellige ikke-danskere været en del af SU-systemet i løbet 2014.

Kilde: dr.dk

Andel i sociale netværk:

Kommentarer - 0