Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Datatilsynet: 7 ud af 8 statslige myndigheder bryder persondataloven

4. oktober 2017 15:55
113 0

Når datasikkerheden ikke er i orden, går det ud over borgernes tillid, siger ekspert.

Danske myndigheder bryder persondataloven på stribe. 7 ud af de 8 kontrollerede myndigheder har omfattende eller meget omfattende mangler, når det kommer til håndteringen af personfølsom data og dermed overholdelse af persondataloven. Det viser en stikprøve, som Datatilsynet har offentliggjort.

Det betyder, at oplysninger, som myndighederne har om os borgere, ikke er ordentligt beskyttet.

Omfanget af fejl og mangler hos Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Udlændinge- og Integrationsministeriet beskrives af Datatilsynet som "kritisabelt".

Hos Beskæftigelsesministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Vejdirektoratet og Sundhedsdatastyrelsen er omfanget af fejl "meget kritisabelt", viser Datatilsynets kontrol.

Kun én af de undersøgte myndigheder, nemlig Udbetaling Danmark, går fri for kritik af Datatilsynet.

Datatilsynet har undersøgt myndighedernes egne sikkerhedsregler og deres eget tilsyn med, om de regler bliver overholdt.

Og så skal myndighederne sikre sig, at de databehandlere, som de hyrer til at opbevare data, lever op til de samme sikkerhedsregler, som de selv skal overholde.

Nogle af de fejl, Datatilsynet især fandt, var, at myndighederne ikke har sikret sig, at de interne sikkerhedsregler er opdaterede og heller ikke har regler, der sikrer, at der bliver ført tilsyn med, om reglerne bliver overholdt.

- Vi håber, at de myndigheder, som vi ikke har haft fat i, vil hanke op i sig selv og sikre, at der er styr på det her, siger han.

At myndighederne ikke overholder reglerne, overrasker ikke Pernille Tranberg, som er grundlægger af konsulentvirksomheden Data Ethics Consulting, der rådgiver offentlige myndigheder om dataetik.

- Det har vi jo set igen og igen. Der er sket et skred gennem de senere år, hvor man ikke tager datasikkerhed alvorligt nok, siger hun til Orientering på P1.

Og hvis vi ikke tager datasikkerheden alvorligt, går det ud over den tillid, borgerne har til det offentlige, mener hun.

I 2016 blev et stort antal følsomme sundhedsdata ved en fejl sendt fra Seruminstituttet til en forkert adresse og endte hos et kinesisk visumfirma i København.

Ifølge Pernille Tranberg er det sager som dem, der svækker tilliden til de offentlige myndigheder.

I et samfund, der er så digitaliseret som det danske, er det ifølge Pernille Tranberg helt centralt, at de offentlige myndigheder går forrest og sikrer den digitale tillid.

- Tillid er et og alt. Hvis vi mister tilliden, begynder vi at trække i land og vil helst ikke give vores oplysninger til myndighederne. Der er fx nogen, der er begyndt at lyve over for lægerne, fordi de ikke vil have registreret deres fodvorter, siger hun.

Som det er i dag, kan offentlige myndigheder ikke blive pålagt straf for ikke at overholde persondataloven, men ved at lægge resultaterne af stikprøven offentligt frem, håber Datatilsynet, at de offentlige myndigheder vil stramme op.

Kilde: dr.dk

Andel i sociale netværk:

Kommentarer - 0