Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Forsker forventer stigning i antallet af østarbejdere

22. marts 2015 15:42
108 0

Det kan forklare den fortsatte stigning i antallet af østeuropæiske arbejdere herhjemme, vurderer arbejdsmarkedsforsker Jens Arnholtz fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet.

Han fortæller, at mange østeuropæere i bund og grund bare er mere villige end danskere til at arbejde på skæve tidspunkter, og at de også er villige til at arbejde flere timer.

- De har måske ikke familien med og så videre, og på den måde er de en attraktiv arbejdskraft for arbejdsgiverne, siger han.

Ifølge Fagbladet 3F var der sidste år cirka 91.000 østeuropæere, som modtog en dansk løncheck. Det svarer til cirka 42.000 fuldtidsansatte.

Jens Arnholtz vurderer, at arbejdsgiverne har øjnet en mulighed for at spare penge på lønnen, og at det er med til at forklare det store antal østeuropæiske arbejdere i Danmark.

Med hans ord er der simpelthen tale om en arbejdskraft, der er meget tilfreds med den løn, som arbejdsgiverne udbetaler, også selvom lønnen efter danske forhold kan være relativt beskeden.

- Det vil sige, at det er en arbejdskraft, som også nogle gange er villig til at yde en ekstra indsats for en løn, som danske arbejdstagere måske ikke ville være villige til at yde for.

Kilde: dr.dk

Andel i sociale netværk:

Kommentarer - 0