Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Juraprofessor: Afgørelse i LO-sag kan falde hurtigt

19. marts 2015 13:38
49 0

Ryanair har trukket en række LO-foreninger i Arbejdsretten, efter selskabets første fly fra København til Dublin onsdag blev forsinket i tre timer.

Ryanair anklager blandt andre 3F for at have været en del af den demonstration, som medvirkede til at forsinke afgangen. Selskabet anslår, at man har tabt 18.000 euro på episoden.

Sagen bliver behandlet som en såkaldt hastesag, og normalt betyder det, at en afgørelse kan falde prompte.

- Spørgsmålet om lovligheden vil givetvis kunne afgøres meget hurtigt. Spørgsmålet om den økonomiske erstatning kan komme meget senere. Normalt er man i hastesager hurtige til at vurdere lovligheden, for rettens afgørelse kan have betydning for sagens videre udvikling, siger Ole Hasselbalch, professor i erhvervsret ved Aarhus Universitet.

I sager som den mellem Ryanair og LO skal retten på helt klassisk manér afgøre, om det kan bevises, at fagforeninger har taget part i en konflikt.

- Det er rettens vurdering, om man som fagforening har gjort tilstrækkeligt meget. Det er en almindelig bevisovervejelse: Kan det bevises, at de står bag, skal det videre til domstolene som et almindeligt erstatningskrav, siger Ole Hasselbalch.

Det er altså ikke op til Arbejdsretten at vurdere, hvilken erstatning Ryanair, såfremt selskabet får medhold i Arbejdsretten, er berettiget til - den opgave pålægger domstolene.

Selvom Ryanair altså har valgt at tage sagen i Arbejdsretten, kan der ifølge Ole Hasselbalch også være grundlag for at kigge på sagen ud fra straffelovens paragraffer.

- Der er selvfølgelig nogle regler om, at man ikke må lave en fysisk blokade, men der er også nogle regler - med en skærpet strafferamme - om forstyrrelse af de offentlige samfærdselsmidler, og det vil være strafbart, siger han.

Med andre ord kan de demonstranter, som efter Ryanairs overbevisning medvirkede til at forsinke flyafgangen fra København, muligvis straffes.

- I givet fald ville det skulle forfølges gennem anklagemyndigheden og domstolene, og så skulle der gives en straf, siger Ole Hasselbalch.

Paragrafferne om straf ved forstyrrelse af de offentlige samfærdsmidler er de samme, der benyttes i sager om kabeltyveri.

Kilde: dr.dk

Andel i sociale netværk:

Kommentarer - 0