Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

København brød egne regler ved gratis udlån af festsal

23. november 2017 14:45
149 0

Redegørelse fra Økonomiforvaltningen i København viser, at kommunen brød reglerne for udlån af rådhusets lokaler til lokalpolitikere. Det skriver Berlingske.

-Undersøgelsen og vurderingen har resulteret i, at det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der dels ved den administrative praksis er sket en fravigelse af de af Borgerrepræsentationen vedtagne retningslinjer for udlån af lokaler på Københavns Rådhus, dels at kommunalfuldmagtsreglerne om overkapacitet ikke giver tilstrækkelig hjemmel til vederlagsfri udlån af Rådhusbiblioteket, Festsalen og Rådhushallen til private arrangementer af den oplyste karakter, idet det vil indebære konkurrenceforvridning i forhold til private, der udlejer lokaler til tilsvarende arrangementer, står der i en udtalelse til Ankestyrelsen.

Kilde: dr.dk

Andel i sociale netværk:

Kommentarer - 0