Ældre i kommuner bliver udsat for alvorlige fejl med morfinplastre

16. september 2014 17:07

53 0

Der opstår mange alvorlige fejl på landets plejehjem og i ældreplejen, når de ældre behandles med morfinplastre.

Der opstår jævnligt fejl, når patienter bliver behandlet mod smerter med morfinplastre på plejehjem, i ældreplejen eller andre steder i landets kommuner.

Sundhedspersonalet i kommunerne indberettede sidste år 1.128 fejl med plastrene, viser tal fra Patientombuddet, som DR Nyheder har fået indblik i.

17 af dem var alvorlige og en enkelt fejl førte til, at en person døde.

Et morfinplaster virker ved, atmorfin eller et morfinlignende præparat trænger ind gennem huden på stedet, hvor plastret er påført, og bliver ført rundt i hele kroppen med blodkarrene.

Da hjernen ikke er rask hos mennesker med demens, er der større risiko for sløvhed, vrede, uro, vejrtrækningsproblemer, og at man ser eller hører ting, der ikke er der.

Blandt de mest hyppige fejl er, at patienterne bliver overmedicineret, fordi de får to plastre på.

- Hvis man ikke får dokumenteret, hvor man får sat plasteret, kan det være svært at finde det igen. Det kan betyde, at man kommer til at sætte et ekstra plaster på, og så bliver det farligt for patienten, siger Lena Graversen, overlæge og chef for læringsenhed hos Patientombuddet.

Det er læger, der ordinerer smerteplastre, men ansatte i kommunerne der håndterer dem, når de skal sættes på patienter på plejehjem og i ældreplejen.

Formand for KL's social- og sundhedsudvalg, Thomas Kastrup-Larsen (S), erkender, at 1.128 fejl er for mange, men mener, at det høje tal kan hænge sammen med, at kommunernes ansatte gør mere for at indberette fejl.

- På den måde er vi glade for, at tallene kommer for en dag, så vi kan lære at blive bedre, siger han.

Sammen med Sundhedsministeriet og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har KL søsat projektet "I sikre hænder", der går ud på at minimere fejl i kommunerne.

Men uanset hvor meget, man gør, tror Thomas Kastrup-Larsen ikke, at man kan blive fejlene helt foruden.

- Vi skal huske på, at når vi har så mange patienter igennem, som vi har, vil der ske fejl, men de skal frem i lyset, så vi kan lære af dem, siger han.

En ny undersøgelse fra Nationalt Videnscenter for Demens har for første gang undersøgt forbruget af morfin blandt ældre. Den viser, at omkring hver femte plejehjemsbeboer fik sat en morfinplaster på kroppen i 2010.

Det bekymrer forskerne bag undersøgelsen, at morfinforbruget er så højt, da der følger bivirkninger med.

En af forskerne, læge Christina Jensen-Dahm, mener derfor, at der er brug for mere viden, så man sikrer, at patienter ikke får for meget morfin.

- Det er et område, som vi ikke ved ret meget om, og hvor der er brug for undervisning og vejledning af sundhedspersonale, så vi kan sikre os, at patienter får den optimale behandling. Det kan vi godt være i tvivl på nuværende tidspunkt, siger hun.

Ifølge undersøgelsen har de amerikanske myndigheder to gange måttet udsende en advarsel mod forbruget af smerteplastre, mens man i England helt fraråder at bruge smerteplastrene som første valg til demente patienter.

Både i 2010 og 2012 har først Sundhedsstyrelsen og siden Patientombuddet sendt meddelelser ud til sundhedspersonale for at gøre opmærksom på korrekt brug af smerteplastre.

Det er sket som følge af flere alvorlige, utilsigtede hændelser med plastrene.

Kilde: dr.dk

Til kategori side

Loading...