Boligrente kan falde til 0 pct.

16. september 2014 14:33

57 0

0 pct. Det er ikke usandsynligt, at det bliver det tal, der kommer til at stå på lånedokumenterne, når boligejerne skal optage et nyt flekslån. I hvert fald har Nordea justeret sin renteprognose yderligere nedad.

"Vores nye renteprognose på realkreditrenterne forudsiger en F1-rente på tre måneders sigt i omegnen af 0 pct., en F3-rente i omegnen af 0,25 pct. og en F5-rente i omegnen af 0,75 pct.," siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, til epn.dk.

Om renten falder yderligere og dermed bliver negativ, vil hun ikke forholde sig til. Skulle det ske, vil boligejerne dog ikke få penge for at låne. En eventuel negativ rente vil blive modregnet i bidrag og ikke mindst kursskæringen, der fylder mere og mere.

Nordea understreger, at tallene skal tages med forbehold. Renten er så lav i forvejen, at der ikke skal ret mange kursudsving til, før der kan ske ændringer.

Hver gang et lån skal omlægges, skæres der 0,3 kurspoint, og det svarer til en ekstra rente på 0,3 pct. point. Men den rente er altså bestemt af realkreditinstitutterne ikke af udviklingen på obligationsmarkederne.

Kursskæringen rammer ikke flekslånene med længere refinansieringsperiode så hårdt. Inklusive kursskæring forventes en F3-rente på godt 0,35 pct. og en F5-rente på godt 0,8 pct. Dertil skal så lægges bidrag for at få den reelle ydelse.

Nordea regner altså med, at fleksrenterne vil falde yderligere frem mod den kommende auktion.

"Vi forventer, at renten vil falde svagt frem mod den kommende auktion, og at det ligesom ved den seneste auktion i august, vil være boligejere med F3-lån, som vil gå derfra med den laveste ydelse, eftersom bidraget på et F3-lån også er lavere end bidraget på et F1-lån," siger Lise Nytoft Bergmann.

I øjeblikket er renterne på flekslån ekstremt lave, men der er ikke tale om nogen rekord.

"Der er tale om, at vi har ligget på et rekordlavt niveau den seneste uge både hvad F1- og F3-renter angår," konstaterer Lise Nytoft Bergmann.

Den fulde F3-rente ligger i dag på 0,33 pct. Det lå den også på mandag. De seneste par uger har den ligget og svinget mellem 0,35 og 0,31 pct. F1-renten (12-måneder) har ligget og svinget mellem 0,19 pct. og 0,20 pct. Det er også rekordlavt.

F5-renten sætter ikke rekord, og det kan forklares med, at rentekurven er stejlet en anelse på det seneste. Det er kort sagt blevet lidt billigere at finansiere sig med en kort rente og en anelse dyrere at finansiere sig med en lang.

"Når den korte rente er faldet, skyldes det primært den overraskende rentesænkning fra ECB, som blev fulgt op af en tilsvarende sænkning fra Nationalbanken. Den første reaktion på markedet var ellers at sende renten lidt op, men da investorerne fik tænkt sig om, krøb renten først lidt ned igen for herefter at falde til et lavere niveau, end inden rentesænkningen."

Den ekstremt lave rente er dog udtryk for, at den økonomiske afmatning langt fra er slut.

Når de lange renter stiger, skyldes det primært, at de lange renter er mere afhængige af den amerikanske rente. Og eftersom det lysner for amerikansk økonomi forventer mange, at den amerikanske centralbank snart vil begynde at annoncere rentestigninger.

Kilde: epn.dk

Til kategori side

Loading...