Enhedslisten kalder minister i samråd om morfin til demente

16. september 2014 10:38

50 0

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) skal svare på, hvorfor forbruget af morfin til demente er langt højere i Danmark end i lande som Sverige og Finland.

Det vækker bekymring hos Enhedslisten, at ældre demente i Danmark får langt mere morfin og morfinpræparater end i lande som Finland og Sverige.

Derfor vil partiet nu kalde sundhedsminister Nick Hækkerup (S) i samråd.

- Vi vil have ministeren i samråd, da det er helt afgørende, at ministeren forholder sig kritisk til det her og undersøger, hvorfor forbruget er så højt, siger Enhedslistens socialordfører, Finn Sørensen til DR Nyheder.

En ny undersøgelse fra Nationalt Videnscenter for Demens under Rigshospitalet viser, at 38 procent af demente plejehjemsbeboere over 65 år fik morfin eller morfinlignende medicin i 2010.

Samme år var tallet 27,5 procent for de hjemmeboende demente. Et tal, der er næsten dobbelt så stort som i Sverige og mere end syv gange større end i Finland.

Et morfinplaster virker ved, atmorfin eller et morfinlignende præparat trænger ind gennem huden på stedet, hvor plastret er påført, og bliver ført rundt i hele kroppen med blodkarrene.

Da hjernen ikke er rask hos mennesker med demens, er der større risiko for sløvhed, vrede, uro, vejrtrækningsproblemer, og at man ser eller hører ting, der ikke er der.

Samtidig viser undersøgelsen, at hver femte demente plejehjemsbeboer og hver tiende demente hjemmeboende over 65 år bliver behandlet med et morfinplaster.

Og Enhedslistens Finn Sørensen frygter, at det høje forbrug i Danmark vidner om overmedicinering.

- Det er helt uacceptabelt, at en af de svageste ældregrupper overmedicineres med morfika. Her er tale om mennesker, der ikke selv kan give samtykke til behandling og som tilsyneladende ikke bare overbehandles, men også behandles med morfinplastre med en meget kraftig bivirkningsprofil, siger han.

Det er en læge, der skal ordinere morfin, morfinplastre eller en anden medicin, der minder om morfin. Men Finn Sørensen har gennem demens-organisationer og fagfolk indtryk af, at plejepersonalet er så presset, at de ofte får læger til at ordinere morfin for at få de demente patienter til at falde til ro.

- Det er svært at sige sig fri for mistanke om, at man bedøver de demente, fordi der ikke er tilstrækkeligt personale til at tage sig af dem, siger han.

Enhedslisten vil derfor komme med et krav til de kommende finanslovsforhandlinger om, at der skal være tilstrækkeligt personale hele døgnet på plejehjem.

- Vi skal have langt bedre pleje og hjælp til de demente, siger Finn Sørensen.

Kilde: dr.dk

Til kategori side

Loading...