Justitsminister: Vi må gøre mere for at sende uønskede ud af landet

16. september 2014 20:55

69 0

Justitsminister: Vi må gøre mere for at sende uønskede ud af landet

Udlændinge på tålt ophold overtræder i stor stil deres meldepligt og det er fuldstændig utilstedeligt, siger justitsminister Karen Hækkerup.

Anklagemyndigheden ligger lige nu inde med godt 7000 sager om udlændinge på tålt ophold, der ikke overholder deres meldepligt. Det skriver Jyllands-Posten.

Og det er dybt kritisabelt, at de i så høj grad ignorerer det krav, fastslår justitsminister Karen Hækkerup.

- Det er fuldstændig utilstedeligt, at de er så fløjtende ligeglade. De er her kun, fordi vi tåler dem. De er uønskede i Danmark og er her kun, fordi de risikerer dødsstraf, hvis vi sender dem hjem, siger hun til DR Nyheder.

Sagerne har hobet sig op, fordi anklagemyndigheden var nødt til at vente på Højesterets afgørelse i en sag om tålt ophold for den iranske Elias Karkavandi. Men den sag er afsluttet og derfor understreger ministeren, at sagerne skal afklares.

- Alle de sager og alle de klager, der har været i mellemtiden, bliver ikke glemt. Der vil blive rejst sager om alle de overtrædelser.

Meldepligt betyder kort sagt, at man skal melde sig på sit asylcenter, som Sandholmlejren. For mange er det en daglig pligt.

Reglerne for meldepligt blev skærpet i december 2008, så det nu er muligt at straffe med op til et års fængsel, hvis den ikke overholdes.

- Vi må bruge de værktøjer, vi har. Der er krav om, at de skal stille, og det kan ikke bare ignoreres, siger Karen Hækkerup.

De mange tilfælde giver foruden en opfordring til anklagemyndigheden om at komme efter forsømmerne, grund til at overveje, om flere skal sendes ud af landet.

- I frustration over, at de er så ligeglade, har jeg stillet mig selv spørgsmålet, om vi ikke kan få dem ud af landet. Vi skal se på, om der er ændringer i hjemlandene, som gør, at vi kan sende dem ud, siger justitsministeren.

Kilde: dr.dk

Til kategori side

Loading...