Ny rapport lægger gift for dansk deltagelse i bankunionen

17. september 2014 05:39

55 0

En Finansrådsrapport viser, at de danske banker kun i beskedent omfang har fordringer mod eurozonen. Finansrådets rapport viser, at de danske bankers primære udenlandske udlån er til svenske og britiske kunder, og ikke til eurozonen. MEP Morten Messerschmidt mener, at det fjerner et væsentligt argument for at gå med i bankunionen.

Et af argumenterne for, at Danmark skal tilslutte sig EU's bankunion, er, at Danmarks banker er så tæt forbundne med eurozonen, at det kan være problematisk for Danmark at stå uden for den kommende bankunion.

Det argument er imidlertid ikke holdbart. Det viser en foreløbig og intern rapport om fordele og ulemper ved deltagelse i bankunionen, der er udarbejdet af bankernes interesseorganisation, Finansrådet.

For Socialdemokratiet var det fælles europæiske bankmarked ellers netop et af de klare hovedargumenter, da EU-ordfører Morten Bødskov i august klart meldte ud, at partiet så positivt på dansk deltagelse i bankunionen.

"Finansrådets tal er utroligt interessante, fordi det får hele argumentationen for at Danmark skal med i bankunionen til at falde fra hinanden," siger EU-parlamentariker Morten Messerschmidt (DF) til FinansWatch.

"Tallene viser jo, at de danske banker ikke har en særlig profil mod eurozonen, men derimod en langt større eksponering mod Sverige og Storbritannien. Derfor der det jo i dansk interesse at vi følger Sverige og Storbritannien, der har meldt fra over for bankunionen," fortsætter Morten Messerschmidt.

Rapporten tager basalt set ikke stilling til, hvorvidt det vil være en fordel for Danmark at gå med i bankunionen eller ej.

Til gengæld viser Finansrådets rapport, baseret på tal fra Nationalbanken, at danske banker kun i beskedent omfang har eksponeringer mod eurozonen.

"Danske bankers forretninger er p.t. primært rettet mod Danmark, hvis der måles på udlån... Men også udlån (eller andre fordringer) til Sverige og Storbritannien fylder relativt meget..., og hver især mere end til hele euroområdet. Det vil sige til lande som forventeligt står uden for bankunionen," skriver Finansrådet.

Ifølge de seneste tal fra Nationalbanken for udgangen af juli 2014 havde de danske banker et samlet udlån uden for Danmark på 784,2 mia. kr., svarende til godt 60 pct. af det samlede bankudlån til danske kunder.

Heraf stod udlån til låntagere i EU for 507,4 mia. kr. Men næsten halvdelen af EU-udlånet gik til svenske kunder, med 222,7 mia. kr., mens yderligere 140,9 mia. kr. var lånt til kunder med hjemsted i Storbritannien.

Derimod var danske bankers samlede udlån til kunder i det klart største kommende bankunionland, Tyskland, ved udgangen af juli på blot 19,3 mia. kr., eller mindre end en tiendedel af det danske bankudlån til svenske kunder.

Såvel Sverige som Storbritannien har tænkt sig at holde sig uden for bankunionen. Faktisk er de danske bankers største eksponering mod et kommende bankunionland mod Frankrig. Her var det danske bankudlån i juli på 33,2 mia. kr., eller lige knap halvdelen af udlånet til amerikanske kunder på 68,4 mia. kr.

Regeringen forholder sig stadig afventende til, hvorvidt Danmark skal gå med i bankunionen. Men Socialdemokratiets Morten Bødskov argumenterede i et interview sidste måned for, at et stadigt mere integreret europæisk bankmarked var et væsentligt argument for, at Danmark skulle gå med i bankunionen.

”Socialdemokratiets holdning er, at det er positivt med et tættere samarbejde om krisehåndtering over for den finansielle sektor. Vi har en global finanssektor, hvor Europa er en meget stærk spiller, og hvor Europa bliver et samlet marked for banker og deres aktiviteter. Det gælder også for de danske banker,” sagde EU-ordfører Morten Bødskov 19. august til nyhedstjenesten Altinget:EU.

Nationalbankens tal viser i øvrigt, at danske bankers udlån til kunder i eksempelvis Holland og Spanien, der skal med i bankunionen, i juli tilsammen var på blot 5,7 mia. kr., mens udlånet til kunder i Schweiz, der slet ikke er med i EU, var næsten fire gange så stort.

Samme billede gør sig også gældende, når man ser på hvilke valutaer de danske banker har udlånt i. Ifølge Nationalbankens tal har danske banker i alt givet lån i udenlandsk valuta for 780,8 mia. kr., hvoraf under halvdelen, eller mere præcist 356,3 mia. kr., er udlån denomineret i euro, fulgt af udlån i dollar, svenske kronor og britiske pund.

En opgørelse foretaget af det europæiske systemiske risikoråd, ESRB, som Finansrådet også refererer til, viser det samme billede. I opgørelsen har ESRB set på, hvordan et lands banker er eksponeret mod andre landes banker.

Opgørelsen viser klart, at mens der er betydelige grænseoverskridende fordringer mellem bankerne i blandt andet Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig, så har de danske banker den absolut stærkeste eksponering mod Sverige, og i mindre grad mod Storbritannien.

Kilde: epn.dk

Til kategori side

Loading...