De fleste tror stadig på myte om bankfolk

16. september 2014 13:38

64 0

Over halvdelen af de danske bankkunder er overbeviste om, at deres bankrådgiver er provisionslønnet.

Det viser en undersøgelse fra Penge og Pensionspanelet, som Yougov har foretaget.

Men ifølge de bankansattes egen fagforening er det en ikke-eksisterende praksis, at de ansatte får løn efter, hvor mange produkter de prakker kunderne på.

Selv om et flertal af bankkunderne altså fejlagtigt tror, at rådgiveren i banken er på provision, viser undersøgelsen fra Penge- og Pensionspanelet måske mere overraskende, at lidt over halvdelen af kunderne har en høj grad af tillid til deres bankrådgiver.

"Vores undersøgelse giver flere vigtige praj til branchen om, hvordan kunderne har det med den rådgivning, som de modtager i banken. Generelt er kunderne tilfredse med rådgivningen. Den personlige relation til bankrådgiveren finder de også vigtig. Kunderne mener desuden selv, at de forstår den information de modtager, både skriftligt og mundtligt. Og det er jo positivt", lyder det i en pressemeddelelse fra Carsten Tanggaard, der er formand for Penge- og Pensionspanelet.

Provisionsløn til bankrådgivere er en myte, finanssektoren har døjet med i mange år, lyder det fra de bankansattes fagforbund.

En undersøgelse fra fagforeningen Finansforbundet blandt 2.075 privatrådgivere viser, at 0 pct. af rådgiverne får provision, når de sælger produkter til kunderne.

"Det er en misforståelse, som sektoren har kæmpet med i mange år – ikke mindst siden finanskrisen, hvor pressen har været med til at hælde brænde på bålet. Vi håber derfor også, at vores undersøgelse én gang for alle understreger, at der ikke er provisionsløn indblandet, når rådgiverne sælger produkter til kunderne," lyder det fra Finansforbundets næstformand Michael Budolfsen i en pressemeddelelse.

Selvom der ikke er direkte provisionsløn for rådgiverne, svarer fire ud af fem adspurgte i Finansforbundets undersøgelse, at de har personlige salgsmål, de skal opfylde på årsbasis.

Næsten en fjerdedel af rådgiverne fortæller desuden, at de ofte eller indimellem lander i et dilemma, hvor det produkt banken helst vil have afsat, ikke er det produkt, der tjener kundens interesse bedst.

I de tilfælde vælger fire ud af fem rådgivere at rådgive i kundens interesse.

Måske mindre overraskende viser undersøgelsen fra Penge- Pensionspanelet, at danskerne har et noget anstrengt forhold til banksektoren generelt.

En længere finanskrise har været medvirkende til at ødelægge bankkundernes tillid til sektoren som helhed.

Af de lidt over 1.000 danskere, der har deltaget i undersøgelsen er det kun omkring 125 personer, der i høj grad har tillid til banksektoren.

Kilde: epn.dk

Til kategori side

Loading...