Vejret

16. september 2014 11:11

56 0

Året 2014 er godt på vej til at blive et af de varmeste år, vi har målt. Globaltemperaturene for årets syv første måneder er i hus, og hos ét af de tre globale datacentre ligger 2014 foreløbigt som det varmeste år.

- Tallene er foreløbige. Vi mangler blandt andet endnu fem måneders data for året, så vi kan ikke sige noget endeligt, siger klimaforsker Martin Stendel ved DMI's Danmarks Klimacenter.

- Forskellene mellem resultaterne fra de enkelte centre er meget små. Og centrene er enige om, at afvigelsen i forhold til den gældende klimanormal fra 1961 til 1990 er ca. 0,54 grader.

Figuren nedenunder viser temperaturafvigelserne i forhold til klimanormalperioden 1961-1990 for alle tre datacentre.

Figuren viser netop, at forskellene mellem de tre datacentre er betydelig mindre end den observerede temperaturstigning.

Vejrfænomenet kaldet El-Niño er medvirkende årsag til de højere temperaturer. El Niño betegner en periode med ualmindelig opvarmning af vandet, og da 71 procent af klodens overflade er dækket af vand, bliver temperaturen i oceanerne den helt store faktor for globaltemperaturen.

Fra januar til og med april rapporterede alle tre centre høje - men på ingen måder ekstreme - havtemperaturer. Men månederne maj, juni og juli er for alle tres vedkommende registreret med højeste eller næsthøjeste oceantemperaturer nogensinde målt, siden systematiske målinger begyndte i anden halvdel af 1800-tallet.

Europa, det meste af Asien, Afrika og Australien har indtil videre haft det varmere end klimanormalen, men det har ikke været varmt over hele linjen. I dele af USA og Canada har temperaturerne været noget under det normale.

Kilde: dr.dk

Til kategori side

Loading...