Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Ryanair slæber fagforbund i retten efter forsinkelser

19. marts 2015 11:54
53 0

Gårsdagens tre timer lange forsinkelse af Ryanairs første afgang fra Københavns Lufthavn får nu et retsligt efterspil.

Ryanair har nemlig via sin danske advokat i dag indbragt en stribe store danske fagforbund for Arbejdsretten. Der er tale om HK/Danmark, 3F, Serviceforbundet, Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet.

- Det handler først og fremmest om, at vi skal have rettens ord for, at det, der skete i går, var ulovligt, så det ikke gentager sig siger Ryanairs danske advokat, Michael Møller Nielsen.

'De kollektive kampskridt rettet mod arbejde og aktiviteter, der hidrører fra og er bestemt til Ryanair Ltd, herunder den iværksatte fysiske blokade af fly FR633 mod Dublin og udført den 18. marts 2015 af flere af indklagedes medlemmer ansat til udførelse af arbejde i Københavns Lufthavn, er ulovlige'.

Ryanairs afgang til Dublin kom først af sted kl. 18.30 - tre timer senere end planlagt. Blandt andet fordi en større gruppe lufthavnsmedarbejdere havde samlet sig omkring flyet, og fordi flyet ikke fik brændstof om bord.

- Ryanair fly nummer FR633 blev på baggrund af blokaden forsinket ca. 3 timer, hvilket påførte Ryanair et ikke ubetydeligt tab, som foreløbigt er opgjort til EUR 18.000. (Det svarer til 135.000 kr.)

Derudover står der, at Ryanair blev mødt af en blokade fra 50-60 personer.

- Flyet blev i Københavns Lufthavn mødt af en blokade af ca. 50-60 personer, der kun kan være indklagedes medlemmer ansat til udførelse af arbejde på Københavns Lufthavns område, da alle deltagere i aktionen befandt sig på et område af lufthavnen, der kræver gennemgang i sikkerhedskontrollen.

Serviceforbundets formand John Dybart tager retsmødet i dag med sindsro.

- Jeg er forundret over, at de indklager os. Det virker fuldstændigt udokumenteret, det de kommer med, men er meget godt i tråd med Ryanairs tradition for at lave retssager ud af alt, hvad de kan komme i nærheden af, siger han.

- Før den sag er afgjort, tager vi generelt fuldstændigt afstand fra blokader mod Ryanair. Hvis vi får medhold i dét spørgsmål, så vil en lovlig blokade fra fagbevægelsen tidligst ramme selskabet fem dage efter en afgørelse, siger John Dybart.

Kilde: dr.dk

Andel i sociale netværk:

Kommentarer - 0